Záruka a záruční listy

Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nového spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující spotřebitel i kupující podnikatel mají nárok na 2 letou záruční dobu na nákup nového zboží na sklenicezdravi.cz, pokud není uvedeno u konkrétního produktu jinak. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Hodí se vědět

 • Záruční doba běží od převzetí zboží.
 • Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.
 • Záruku nelze uplatnit na běžné opotřebení zboží.
 • Na dárky ke zboží nelze výše uvedené uplatnit.
 • Práva, povinnosti a další informace naleznete v sekci Reklamační řád, která je součástí všeobecných obchodních podmínek.

Záruční list

 • Spolu se zbožím vám bude doručen i nevyplněný záruční list (pokud není přiložen, slouží jako záruční list faktura, která vám bude zaslána společně se zbožím).
 • Záruční list vám rádi potvrdíme. Zašlete ho poštou - spolu s číslem své objednávky nebo okopírovanou fakturou - na adresu:
  Sklenicezdravi.cz
  Jungmannova 1100
  334 41 Dobřany
  Potvrzený záruční list zašleme zpět na vaši adresu, kterou jste uvedli v objednávce (pokud neuvedete jinou).
 • Záruční listy nepotvrzujeme rovnou, protože zboží nevybalujeme a fyzicky nekontrolujeme. Toto privilegium přísluší vždy zákazníkovi, který si zboží zakoupil. Proto vám dáváme prostor zboží nejdříve pečlivě zkontrolovat a vyzkoušet.